Sản phẩm - Resin cho nữ trang
32/3, Nguyễn Văn Đậu, P5, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
Hồ Chí Minh
Vietnam
 • Hotline: 0938 687 488

Danh sách sản phẩm

  Castable Resin

  Castable Resin

  Castable Resin với độ mịn cao, với đặc tính có thể đúc trực tiếp được

  Wax Resin

  Wax Resin

  Wax Resin với độ mịn cao, với đặc tính có thể đúc trực tiếp được sử dụ

   0